دانلود

دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی

دانلود اپلیکیشن تراولچی

دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی

سفیدرود

سفیدرود دومین رود بزرگ ایران است که جاذبه‌های گردشگری زیادی را در مسیر خود میزبانی می‌کند. این رودِ طولانی از ترکیب دو رود شاهرود و قزل‌اوزن که در منجیل به هم می‌پیوندند به وجود آمده است. با توجه به اهمیت این رود در منطقه بسیاری از جغرافیا نگاران اسلامی و سفرنامه‌نویسان در منابع خود از رود و نام‌های آن یاد کرده‌اند.

سفیدرود، تاثیرگذار، حاصل‌خیز و پررونق.

یک رود خروشان، گاهی آرام و سر به راه، و گاهی عصیان‌گر که عرض استان گیلان را طی می‌کند و به دریای خزر می‌ریزد. سفیدرود در شکل‌گیری تمدن و اقتصاد این منطقه تاثیر بسیار مهمی داشته است و زیستگاه گونه‌های مختلفی از آبزیان است.