دانلود

دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی

دانلود اپلیکیشن تراولچی

دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی

کلمپه

کلمپه نوعی شیرینی سنتی است که ظاهری شبیه به کلوچه دارد ولی داخل آن مخلوطی از خرمای نخسلتان‌های کرمان با پودر هل و گلاب دارد که به روش سنتی توسط زنان کرمانی روی آتش هیزم پخته می‌شده که البته این روزها ماشینی شده و در کارگاه‌ها و فرها پخته می‌شود ولی هنوز مزه‌ی گرم و خوشمزه‌ی خود را حفظ کرده است و از سوغاتی‌های محبوب کرمان است.

کلمپه در کل مزه‌ی خشک و گرمی دارد و به خاطر حضور خرما بسیار مقوی است.

برای تزئین کلمپه معمولاً از پودر پسته یا کنجد استفاده می‌کنند. پسته‌های مرغوبی که از ناب‌ترین باغ‌ پسته‌های کرمان و رفسنجان برداشت شده است. هم‌نشینی کلمپه با چای از لذیذترین هم‌نشینی‌های خوراکی‌های سنتی ایرانی است.