دانلود

دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی

دانلود اپلیکیشن تراولچی

دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی
دانلود اپلیکیشن تراولچی

معرفی فرودگاه بین المللی بندرعباس

معرفی فرودگاه بین المللی بندرعباس فرودگاه بین المللی بندرعباس به طور رسمی در سال 1350 افتتاح شد. این فرودگاه دارای طول جغرافیایی 562239 E و عرض جغرافیایی 271307N بوده و فاصله آن تا مرکز شهر 5/8 کیلومتر میباشد و در زمینی به مساحت 4/481 هکتار بنا گردیده است. فرودگاه بین المللی بندر عباس از اهمیت [...]