sibche-blue-logo
دانلود برنامه از سیب ایرانی

عمارت خسروآباد

این عمارت که در مرکز شهر سنندج قرار داد سال‌ها پیش توسط امان‌الله خان اردلان حاکم مشهور و نامی کردستان در ۶۰۰۰ متر مربع بنا شد. اینجا از بدو افتتاح مرکز حکومت اردلان‌ها به ویژه خسروخان اردلان بوده.

جالب است بدانید عروسی تنها دختر فتحعلی‌شاه قاجار با خسروخان اردلان در این کاخ برگزار شد.

گچبری‌ها، کاشی‌کاری‌ها، اورسی‌های زیبا و حوض‌های چلیپا در این بنا زیبایی خاصی دارند و رنگ‌وبوی تاریخ پرفراز‌ونشیب کردستان را با خود دارند.