sibche-blue-logo
دانلود برنامه از سیب ایرانی

طبس

طبس شهری کویری در غرب خراسان کویری است. بیشتر تاریخ‌نویسان قدمت طبس را به دوره هخامنشیان نسبت می‌دهند. این شهر در ادوار مختلف تاریخی دچار تحولات فراوانی شده و داستان‌های زیادی را در خود نهفته دارد.