sibche-blue-logo
دانلود برنامه از سیب ایرانی
پتله پلو همدان

پتله پلو همدان

پتله پلو یا پلته پلو یکی از غذاهای محلی روستای در شهرستانه در تویسرکان در استان همدان است. این غذا بیشتر در زمستانها سرو می گردد.


همدان

همدان از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان همدانه که در دامنه‌ی کوه الوند قرار گرفته و اولین پایتختِ اولین سلسله‌ی پادشاهی در ایران یعنی مادها بوده.