sibche-blue-logo
دانلود برنامه از سیب ایرانی
غار هامپوئیل با قدمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سال در منطقه کوهستانی با چشم اندازی زیبا قرار دارد. این غار در ۸ کیلومتری جنوب شرق شهر مراغه و در نزدیکی روستای گشایش واقع شده است. به دلیل وجود تعداد زیادی کبوتر، این غار به غار کبوتر نیز معروف می باشد.

درون غار

در ابتدای ورودی غار میدان بزرگی وجود دارد که سقف آن از لانه کبوتران تشکیل شده است. پس از تونل کم ارتفاعی که در سمت راست قرار دارد، میدان نسبتاً بزرگ دیگری وجود دارد. در این میدان ۴ حلقه چاه به عمق تقریبی ۱۰ تا ۱۲ متر وجود دارد که همه آن ها به یک میدان بزرگ در اعماق زمین منتهی می شوند. در این میدان صخره های بزرگی دیده می شود که تا خرداد ماه به دلیل ریزش آب های زیرزمینی سطح آن ها لغزنده می باشد. سپس این میدان بزرگ به اتاق های بزرگ و در نهایت به تونل های باریکی ختم می شود. در سقف اتاق ها صدها خفاش به حال آویزان دیده می شوند.